1965 tartalom

„Ha terveitekkel és céljaitokkal nem ellenkezik, szépirodalmi, színházi és filmszemlét is kellene adni, és talán ki lehetne térni olyan nagyobb eseményekre is, mint a salzburgi dialógus és a franciaországi polémia a „haladók” és az integristák között…” (A „Mérleg” postájából, 1965/2, 66. o.)

1965/2


Címkék: , , , ,

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

TÁVLATOK
F. König (Die Furche): Az Egyház kritikája
J. Cogley (America): “Kívülálló” a zsinaton
O. Kéramé (Una Sancta): Egyesülünk az ortodoxiával?
Ch. d’Armagnac (Études): Teilhard első tanulmányai
J. Hürzeler (Orientierung): A természettudomány kérdései Ádámhoz és Évához
J. Oesterreicher (The Month): Keresztények és zsidók
Fr. Houtart és J. Rem (Concilium): A szociológia alkalmazása a lelkipásztori
gyakorlatban
R. Wilhelm (Hochland): A vallásos elem Kafka költészetében

PRÓ ÉS KONTRA
Forrongó francia katolicizmus
C. Mauriac (Le Figaro Littéraire): James Bond pszichoanalízise

PIHENÉS – ÜDÜLÉS – SZABADSÁG
Hogyan kell pihenni?
Camping missziók
Az utazás előkészítése
Hasznos könyvek turistáknak

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN
A fizika filozófiai problémái
Vallás és neurózis
Ipari kultúra és vallás
A megváltott emberi lét
Az Egyház szociális tanítása
Idõszerűség a teológiában
Német későgótikus festészet

SPEKTRUM
Tanulmányok, cikkek néhány sorban ,

12345

4 csillag az 5-ből. 3 ajánlás alapján

Ajánlott cikkek: