Publicisztika

A szekértáborból, amelyben Róma egyháza a francia forradalom óta elbarikádozta magát, és ahonnan elítélő szózatokat küldött a külvilág felé, a zsinati atyák többezer oldalnyi dokumentumon, tervezeten és módosító javaslaton keresztül találtak vissza az emberekhez és érkeztek el a modern kor kérdéseihez.

Útnak indulás, elbizonytalanodás, remények

Hatvan éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat


Címkék: , , , ,

A „zsinati szellem” kettőssége

A „zsinat szellemére” mindmáig egyaránt hivatkoznak „liberális és konzervatív katolikusok” – írja Alexander Brüggemann, a német Katolikus Hírügynökség (KNA) újságírója évfordulós megemlékezésében, amelyet a Kirche+Leben (Egyház és élet) című online magazin közölt. A hatvan évvel ezelőtt, 1962. október 11-én megnyílt II. Vatikáni Zsinat éveinek eufóriáját a derűlátó várakozás, majd a bizonytalanság időszaka követte. A zsinat egyesek számára a világra nyitott és a kor problémáival szembesülő egyházat jelképezi, míg mások szerint a korszellemhez való egyházi alkalmazkodás és a hithagyományról való önkéntes lemondás szimbóluma.

Egyháztörténeti paradoxonnak tűnik, hogy az „új média” megjelenésével az antimodernisták hangja is felerősödött. A katolikus fundamentalisták közösségi felületeken, blogokon és nagy látogatottságú internetes portálokon verbális támadásokkal kényszerítik védekezésre a „zsinati egyházat”. Csakhogy a vita – arról, hogy a három éven át, 1962 és 1965 között zajló zsinati ülésszakok megszakították-e az egyházi hagyományt, vagy folytonosságban állnak vele – elfedi ama lényegesebb kérdést, hogy az elmúlt közel 60 évben az egyháznak mennyire sikerült valóra váltania a zsinat rendelkezéseit.

Ablaknyitás és párbeszéd

A II. Vatikánumot meghirdető Szent XXIII. János pápa (1958–1963) „aggiornamento”-ra szólított fel: arra, hogy az egyház a kor követelményeit figyelembe véve újuljon meg. A pápa elítélések és új dogmák kihirdetése helyett lelkipásztori zsinatot akart: tanácskozást egy olyan egyházról, amelyben a merev tekintélyelvűséget a belső és a világgal folytatott dialógus váltja fel, és amely Isten vándorló népeként járja történelmi útját, választ keresve a 20. századi keresztények kérdéseire. Nyilvánvaló, hogy a zsinatnak ez az önértelmezése az egyszeri világesemény folyamatszerű kiterjesztését, az önreflexió és a megújulás folytonosságát vetítette előre.

A zsinat végül mélyreható változásokat hozott: a szemléletében jelentősen megújult, népnyelvű liturgia mellett sok helyütt a helyi egyházak nagyobb fokú öntudatát Rómával szemben és egyúttal a világi hívők öntudatának megerősödését a hierarchia iránti engedelmesség infantilizáló értelmezésével szemben. De ugyanígy a zsinat védjegyévé vált az emberi méltóság és a vallásszabadság, valamint az autonóm szekuláris kultúra mindaddig példa nélküli egyházi elismerése és a más felekezetek, illetve vallások felé történő ökumenikus nyitás.

Nincs irányváltás ellenállás nélkül

„Az átrendeződés ilyen mértéke elképzelhetetlen ellenállás nélkül. Hamarosan kiélezett küzdelem indult el maradók és haladók között” – írja Brüggemann. Utóbbiak közül kitűntek Észak-Európa képviselői. Mindazonáltal a teológiailag kimondottan konzervatív XXIII. János pápa példája is arról tanúskodik, hogy a reformtörekvések hajtóereje nem annyira az egyházpolitikai „baloldal” volt, sokkal inkább maga a fősodor. A megújulást a világegyházi többség követelte. „A szekértáborból, amelyben Róma egyháza a francia forradalom óta elbarikádozta magát, és amelyből elítélő szózatokat küldött a külvilág felé, a zsinati atyák többezer oldalnyi dokumentumon, tervezeten és módosító javaslaton keresztül találtak vissza az emberekhez és érkeztek el a modern kor kérdéseihez.”

A teológia új csillagai

A zsinaton jutottak jelentős nyilvánossághoz a 20. századi katolikus teológia „sztárjai”: Schillebeeckx és Küng, König és Bea bíboros, Congar, Rahner, és Ratzinger.

(…)

A teljes szöveg a Mérleg 2022-es kötetében olvasható. A 2022-es Mérleg itt rendelhető meg »
12345

3 csillag az 5-ből. 1 ajánlás alapján


  • via WordpressA hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.


Ajánlott cikkek: