Ökumené

… egyházi státusukat a kormányzat a mai napig annak ellenére sem állította helyre, hogy elvételének alkotmányellenességét 2013-ban az Alkotmánybíróság megállapította. A parlament ehelyett egyrészt módosította az alaptörvényt, másrészt tovább szigorította az egyházi jogállás megszerzésének feltételeit. (hvg.hu 2013. szeptember 18.)

A MET egyházi státusának megerősítése


Címkék: , , , , , ,

(„Nem a hatalom kegye kell” – Interjú IVÁNYI GÁBORRAL, magyarnarancs.hu)

Kedves Felebarátunk!

Azzal a kéréssel fordulunk hozzád, hogy a csatolt nyilatkozat kitöltésével és aláírásával erősítsd meg egyházunkhoz, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséghez (MET) fűződő kapcsolatodat. Kérésünk indoklását az alábbi levélből ismerheted meg.

A FIDESZ-KDNP többség által irányított jelenlegi parlament, a 2010-es kormányváltást követően mindenféle szakmai egyeztetés, illetve az érintettek bevonása nélkül – az állítólagos „bizniszegyházak” elleni küzdelem jegyében – a lelkiismereti és vallásszabadságot, a jogorvoslathoz való jogot, tisztességes eljáráshoz való jogot súlyosan sértő, diszkriminatív, tehát alkotmánysértő módon szabályozta újra 2011-ben az egyházak jogállását (ld. 2011. évi C. tv., illetve 2011. CCVI. tv). Az új szabályozás jelentősen szigorította az egyházzá válás feltételrendszerét, a független bíróságok helyett az Országgyűlés, mint politikai döntéshozó testület kezébe helyezte az egyházi státusról való döntés jogát. Egyúttal (2012. január elsejei hatállyal) az egyházak döntő többségét, így a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget is, megfosztotta egyházi státusától, arra kényszerítve ezen vallási közösségeket, hogy vagy az új szabályozás alapján kérelmezzék újra egyházi státusukat, vagy egyesületté alakuljanak át és így folytassák működésüket, vagy jogutód nélkül szűnjenek meg, miközben minden vagyonuk az államra száll. (A szabályozásról, annak hazai és nemzetközi kritikájáról itt tájékozódhatsz részletesebben.)

Egyházunk – másokkal egyetemben – egyrészt több ízben az Alkotmánybírósághoz fordult a vonatkozó szabályozás megsemmisítése érdekében, másrészt kérte egyházi státusának helyreállítását. Ez utóbbit 2012 februárjában annak ellenére utasította el az Országgyűlés, hogy a MET teljes mértékben megfelelt a szigorúbb feltételrendszer követelményeinek is. A MET, történetéből adódóan, de Megváltó Urától kapott elhívása alapján is elsősorban a kiszolgáltatottak és hátrányos helyzetben lévők között végzi feladatát. Az egyházi jogállás megvonásának következményeképpen csaknem ellehetetlenült a MET által fenntartott, ezreket érintő szociális és oktatási intézményhálózat.

2012. tavaszán a MET annak érdekében, hogy az általa fenntartott intézmények teljes ellehetetlenülését, valamint, hogy a végelszámolást elkerülje, benyújtotta egyesületté történő átalakulás iránti változásbejegyzési kényszerkérelmét, fenntartva egyúttal, hogy egyházi jogállásának megvonása alkotmányellenes volt.

Az Alkotmánybíróság – többek között a MET indítványára – megállapította a szabályozás, valamint a MET (és vele együtt 71, szintén az AB-hez forduló egyház) egyházi státusza elvételének alkotmányellenességét is, és egyházi jogállását 2012. január elsejére visszamenőleges hatállyal visszaállította. Az AB határozatait követően a MET a hatáskörrel rendelkező miniszterhez fordult annak érdekében, hogy egyházként vegye nyilvántartásba, ami nélkül a MET nem jogosult a többi egyházzal való azonos elbánásra, pl. az egyházakat megillető szja felajánlásokra, illetékkedvezményekre, intézményei fenntartásához kötődő kiegészítő támogatásra, stb.. A miniszter egyházunk nyilvántartásba vételét megtagadta, ami ellen keresettel éltünk.

Eközben a kormányzat módosította az Alkotmányt, majd az AB döntést figyelmen kívül hagyva ismételten megváltoztatta az egyházakra vonatkozó szabályozást, mégpedig oly módon, hogy egyrészt létrehozta a törvény mellékletében felsorolt „bevett egyházak”, valamint „vallási szervezetek” kategóriáját, másrészt tovább szigorította a bevett egyházzá válás feltételeit immáron 10000 tag meglétét követelve. A MET és azok az egyházak, melyek egyházi státuszát az Alkotmánybíróság helyreállította, ismételten nem szerepelnek a „bevett egyházak” között, számukra a jogszabály előírja, hogy a vonatkozó rendelkezés hatályba lépésétől (2013. szeptember 1.) számított 30 napon belül nyújthatják be „kérelmüket”, és egyúttal a 10000 tag meglétét igazoló tagjegyzéket. A tagjegyzéken szereplő adatokat (név, cím) a miniszter csak az eljáráshoz szükséges mértékben és ideig kezelheti.

Kedves Felebarátunk! Egyházunk korábban ilyen tagjegyzéket nem készített, most azonban ez szükségessé vált. A csatolt nyilatkozat kitöltésével és aláírásával ennek a tagjegyzéknek az elkészítését teszed lehetővé.

Budapest, 2013. szeptember 8.

Köszönettel,
Iványi Gábor elnök

 

 

Tovább a Magyarországi Evangéliumi testvérközösség honlapjára »

Folyamatosan érkeznek az új tagok Iványi Gábor egyházába – 444.hu » ,

12345

4 csillag az 5-ből. 2 ajánlás alapján

Ajánlott cikkek: