Könyvismertetés

„Szinte eláll az ember lélegzete, amikor a könyv 330. oldalánál rájön arra, hogy a kolostor zilált viszonyaiért leginkább felelős apátnő-helyettes cinkostársa, a Páter Peters néven ismert »gyóntatóatya« nem más, mint a jezsuita Joseph Kleutgen, IX. Piusz pápa házi teológusa és a neoskolasztika élharcosa…”

A Sant’Ambrogio apácái

HUBERT WOLF: Die Nonnen von Sant’Ambrogio, Eine wahre Geschichte. München, Verlag C. H. Beck, 2013, 544 l., kve 24,95 EUR"


Címkék: , , , ,

1858 márciusában egy német hercegnő (a Hohenzollern-család mellékágából) azzal a céllal lépett be a római Sant’Ambrogio szemlélődő kolostor apácái közé, hogy ott végre meglelje lelki nyugalmát. Néhány hónap múlva, miután állítása szerint túlélt egy ellene irányuló gyilkossági kísérletet és sikerült megszöknie, feljelentést tett a Szent Offíciumnál (ismertebb, régi nevén az Inkvizíciónál), elképesztő vádakkal illetve a nővéreket. Mivel az arisztokrata hölgy igen magas kapcsolatokkal rendelkezett, megindult a vizsgálat, aminek eredménye még a mai, pszicho-thrillereken edződött olvasó számára is sokkoló: a mintegy félévszázaddal korábban alapított rend világtól elzárt életét (ál)misztikus jelenségek, szexuális abúzusok, gyilkosságok tarkították. A Vatikáni Titkos Levéltárban és a Hittani Kongregáció néhány éve megnyitott levéltárában a jeles münsteri egyháztörténész, Hubert Wolf lelte meg az ügy aktáit, s ezek alapján írta meg a kriminek sem utolsó, mindazonáltal szakmailag teljesen korrekt könyvet. Egyfelől szinte együtt jövünk rá a rejtélyekre a Szent Offícium ügyészével, másfelől alapos ismertetést kapunk a Pápai Állam utolsó éveinek római viszonyairól. Szinte eláll az ember lélegzete, amikor a könyv 330. oldalánál rájön arra, hogy a kolostor zilált viszonyaiért leginkább felelős apátnő-helyettes cinkostársa, a Páter Peters néven ismert „gyóntatóatya” nem más, mint a jezsuita Joseph Kleutgen, IX. Piusz pápa házi teológusa és a neoskolasztika élharcosa, aki ezek szerint kettős életet élt. Ezzel az azonosítással új távlat nyílik meg a könyvben, amely ettől kezdve nemcsak egy apácaközösség devianciáiról szól, hanem IX. Piusz Rómájáról is. A szerző mindenesetre dicséretesen megtartóztatja magát a következtetéseket illetően, annyit mond az összefüggésekről, amennyi a források alapján a szakmai tisztesség jegyében mondható. Összegezve: bizarr történet, magas színvonalon megírva – így szolgál hasznos olvasmányul. (Gárdonyi Máté)

A kötetről részletesebben (németül) itt olvashat »

Remek interjú a szerzővel (szintén németül) itt » ,

12345

4 csillag az 5-ből. 2 ajánlás alapján

  • A hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.

  • […] A szerző a középkori és újkori egyháztörténelem tanszékvezető professzora a Münsteri  Egyetem (Németország) katolikus teológiai karán. Katolikus pap. 1959-ben született. Egyháztörténelmet és bibliatudományt tanult, 1990-ben a Tübingeni Egyetemen doktorált, disszertációjának címe: „Johannes von Kuhn tübingeni teológus (1806–1887) kora egyházpolitikai vitáiban”. 1991-ben habilitált, 1992-ben a Frankfurti egyetem professzora lett. 1999-től Münsterben folytatja egyetemi tanári tevékenyégét. 2002 óta fő kutatási területe – a Deutsche Forschungsgemeinschaft (Német Tudományos Közösség) hosszú távú projektje keretében – a Római Inkvizíció, ill. Indexkongregáció működése. 1999-től a vatikáni Hittani Kongregáció levéltárának munkáját segítő nemzetközi tudományos tanácsadó testület  tagja. 2003-ban a német nyelvterület teológusai közül harmadikként kapta meg a Német Tudományos Közösség kiemelkedően jelentős Gottfried Wilhelm Leibniz-díját. Kitüntették egyebek közt Mainz városa és a nemzetközi Gutenberg Társaság Gutenberg-díjával is. Publikációi a münsteri egyetem honlapján » L. még „Mérleg”, 2010/1–2 és 2013; legújabb, bestsellerré vált könyvéről a Mérleg Online-on » […] - -

  • […] Fakultásán a közép- és újkori egyháztörténelem professzora (a Mérleg-Online-on lásd itt, itt, itt és itt). Tübingenben doktorált 1990-ben és ugyanott habilitált 1991-ben. 1992 és […] - -

  • […] Die Nonnen von Sant’Ambrogio (A Sant’Ambrogio apácái – könyvismertetésünket ld. itt) című könyvének kiugró sikere után új kötete, a Krypta. Unterdrückte Traditionen der […] - -Ajánlott cikkek: