Hírek

„Az erkölcsről és az értékekről vallott elképzelések terén sok átfedés volt a nácizmus és a kereszténység között – többek között ilyen volt az antiszemitizmus.”

„Akkoriban sok minden összemosódott”

Egyház a nácizmus idején – egy történész szemével


Címkék: ,

A berlini taz.de interjút készített Thomas Großböltinggel, a hamburgi Kortörténeti Kutatóközpont vezetőjével, aki egyrészt a náci időszakot kutatja, másrészt azt, hogy milyen hatásai voltak az egyház elnyomásának az NDK-ban.

A történész szerint újkeletűnek kell tekintenünk azt az elterjedt elképzelést, amelyet a „kereszt vs. horogkereszt” fogalompár foglal össze. A merev szembeállítás nem felel meg a tényeknek, valószínűtlen ugyanis, hogy e kettő ennyire ellentétben állt volna egymással. „1933 és 1945 között a németek 95%-a a két nagy keresztény egyház valamelyikéhez tartozott. Ezzel párhuzamosan jött létre a náci diktatúra, amely nagyban támaszkodott a népességre. A keresztény gyakorlat nem vált külön a nácizmustól és az antiszemitizmustól, hanem akkoriban sok minden összemosódott.

Arra a kérdésre, hogy a nácizmus hogyan volt képes bekebelezni a kereszténységet – a Hitvalló Egyház (Bekennende Kirche) kivételével –,a történész így válaszol: „Az az elképzelés, hogy az egyik világnézet kisajátítja magának a másikat, történelmi szempontból nem stimmel. A náci mozgalom vezéralakjai a ’20-as évek végén, ’30-as évek elején rendre keresztények voltak.” Intézményi szinten kétségkívül voltak súlyos ellentétek az egyház és a hivatalos állami ideológia között: „Akörül folyt a csatározás, hogy hogyan bánjanak a keresztény ifjúsági szervezetekkel, illetve mit kezdjen az egyház a „Hitlerjugend” törekvésével, amely a német fiatalok integrációjára irányult. Ugyanakkor az erkölcsről és az értékekről vallott elképzelések terén sok átfedés volt a nácizmus és a kereszténység között – többek között ilyen volt az antiszemitizmus.”

Großbölting érdeklődésének homlokterében ugyanakkor főként az egyház és a jelenkori társadalom viszonya áll, közelebbről az, hogy „mi történik egy olyan társadalomban, amelyben mindkét nagy felekezet befolyása egyre kisebb. Egyfelől az állam még ma is igen erősen támogatja az intézményes egyházakat: megemeli az egyházi adót, az egyház képviselői részt vesznek a politikában, például tagjai olyan testületeknek, mint a szövetségi kormány mellett működő etikai tanács. Másfelől az emberek magánéletében egyre inkább a szekularizáció érvényesül, a hit jelentősége csökken.” Egyedül 2019-ben másfél millióan léptek ki a két nagy felekezetből, az evangélikus és a katolikus egyházból.

Großbölting a münsteri egyházmegye megbízásából projektvezetőként vett részt az egyházi személyek által elkövetett szexuális visszaélések feldolgozásában. A taz.de kérdésére, hogy van-e kellő szándék az egyházban az ilyen esetek felderítésére, Großbölting két szint megkülönböztetésének szükségességére mutat rá. A münsteri feldolgozási projektet, amely 2019 októberében kezdődött, „nagyon is támogatja a püspökség, a tényfeltártás őszinte szándékával. A német szövetségi katolicizmust összességében tekintve azonban azt kell mondanunk, hogy túl későn és túl óvatosan fordultak az érintettekhez, és dolgozták fel az eseteket.” Az amerikai katolicizmusban ezek az 1990-es évek végétől, illetve a 2000-es évek elejétől ismertek voltak. A német püspöki konferencia ellenben – teljesen életidegen módon – úgy tett, mintha ezzel kapcsolatban nem lenne semmi tennivalója. A berlini Canisius-kollégiumban történt esetekre csak 2010-ben derült fény.” Az érdemi munka Münsterben is csak 2019-ben kezdődött el. „A protestánsoknak szintén vannak fenntartásai a feldolgozással szemben. Valamennyi reményt ad, hogy 2020. október 1-jén kezdenek bele egy további feldolgozási projektbe, egy régiókon átívelő kutatócsoport részeként – ezúttal a német evangélikus egyház (EKD) megbízásából.

Mártonffy M. Miklós összefoglalója

12345

3 csillag az 5-ből. 1 ajánlás alapján


  • via WordpressA hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.


Ajánlott cikkek: