Tanulmány

Jézus Istenből, Isten radikálisan felfogott élettelisége felől magyarázza az életet. És a feltámadást nem apokaliptikus módon fogja fel: a feltámadásba vetett reménye teljes egészében abba az összefüggésbe illeszkedik, amelyet őseredeti tapasztalata és üzenete hív létre, és amelyben az élőként jelenvaló Isten már most arra törekszik, hogy jóságával, amely mindenkihez elér, áthassa az emberek életét (miként a kovász a lisztet, a só az ételt, a fény a sötétséget), s hogy vétkükben és halálukban se hagyja elveszni, hanem óvja és megtartsa őket.

Jézus feltámadásáról és a holtak feltámasztásáról

HANS KESSLER tanulmányával (Mérleg 2006/1) kívánunk áldott Húsvétot a Mérleg olvasóinak


Címkék: , , ,

Számos nagy és nélkülözhetetlen szavunkra – köztük a szeretet, az áldozat, a szabadság, a lélek, az Isten szóra – súlyos félreértés nehezedik. Ide tartozik a „feltámadás” szó és a jelentések benne megnyíló világa is. A „feltámadás” szót a héber nyelv is használja, amikor a halottakkal kapcsolatos reménységről beszél, de karriert csak a keresztény hit nyelvezetében futott be: a Jézus feltámadásába vetett hit nyomán központi fogalommá lépett elő.

Az Újszövetség tanúsága szerint szoros összefüggés van a halottak feltámasztásának reménye és a Jézus feltámadásába vetett hit között. Pál ezt a következőképpen fejezi ki: „ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. … [akkor] még bűneitekben vagytok. Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje…. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek” (1 Kor 15,13-14.17-20.22). Eszerint a keresztény hit szempontjából döntő jelentőségű az a meggyőződés, hogy ha Jézus feltámadt, akkor a halottak is feltámadnak. Az alábbiakban (1) a halálon túlmutató reménység értelmes elgondolhatóságáról, (2) a bibliai zsidó reménység jellegéről és okairól, (3) a Jézus feltámadására vonatkozó újszövetségi kijelentésről, (4 és 5) Jézus feltámadásának napjainkban megalapozottan vállalható értelmezéséről (különös tekintettel a „testi” feltámadás, az „üres sír” és a „jelenések” kérdésére), (6) a belőle származó, a halottak feltámasztását érintő következményekről, (7) végül pedig a feltámadás kétféle keresztény jelentéséről és a feltámadás már ebben az életben adott lehetőségéről lesz szó.

Tovább a tanulmány teljes szövegéhez »

12345

3 csillag az 5-ből. 1 ajánlás alapján


  • via WordpressA hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.


Ajánlott cikkek: