Hírek

Ellenszélre mindig lehet számítani. Azt is nehéz felbecsülni, hogy a vatikáni kúria meddig támogatja Ferenc pápa kezdeményezéseit. Az ellenszelet azonban tűrni kell, s ha valami teológiailag megalapozott, a lelkipásztori gyakorlatban pedig bevált, akkor a hivatalos lépésre is megérett az idő.

Kéznyújtás

EBERHARD SCHOCKENHOFF az elvált újraházasodottakat felkaroló német egyházi dokumentumról


Címkék: , , , , , ,

Bátor lépésnek tartja a Freiburgi Főegyházmegye kezdeményezését a kiegyensúlyozott nézeteiről ismert katolikus erkölcsteológus, Eberhard Schockenhoff abban a nyilatkozatban, amelyet nemrég a német katolikus domradio-nak adott. [A szerzőtől korábban a Mérlegben: l. itt »] A nagy német érsekség ugyanis ez év szeptemberében olyan lelkipásztori irányelveket bocsátott ki – segítő kezet nyújtva –, amelyek megkönnyítik, hogy az elvált újraházasodottak szentségekhez, mindenekelőtt a Krisztusban való részesedés teljességét megjelenítő eucharisztia szentségéhez járuljanak. Köztudott, hogy a katolikus egyház hivatalosan napjainkig úgy fogja fel a második házasságot, mint az egyetlen és megmásíthatatlan házassági ígéret bűnös megszegéséből fakadó törvénytelen állapotot, amely kizár a szentségi kommúnióból. Az elváltak ily módon mintegy másodrangú tagjai az egyházi közösségnek.

ZollitschA gesztus kezdeményezője Robert Zollitsch érsek, a Német Püspöki Konferencia (bácskai származású) elnöke, aki az egyházmegye vezető lelkipásztori felelősei által jegyzett dokumentum közreadásával egyrészt elődje, Oskar Saier 1993-ban kelt, ugyancsak befogadó hangvételű pásztorleveléhez kapcsolódik, másrészt levonja Ferenc pápa Isten irgalmasságát hangsúlyozó üzenetének egyik lényeges gyakorlati következményét. A morálteológus Schockenhoff szerint fontos állomásához érkezett a katolikus egyházban zajló reformfolyamat, hiszen a lelkipásztori irat „nyílt meghívást tartalmaz a szentségi életben való részvételre és az eucharisztiában való részesedésre, amelyet az egyház a keresztény élet csúcsának és forrásának nevez. Emellett az újraházasodottakat a jövőben akkor sem utasítják el minden további nélkül, ha azok  az egyház áldását kérik életútjukra, így új házasságukra is”.

A 2013 szeptemberében kiadott útmutatás olyasmit erősít meg, ami „sok helyütt már eddig is gyakorlat volt” ugyan, de ami most az új dokumentumnak köszönhetően „egészen más nyilvános dimenziót kap. Akik ebben az élethelyzetben – újraházasodott elváltakként – járulnak áldozáshoz, immár a hivatalos meghívás tudatában tehetik, s nem kell elvben tiltott különutat járniuk. Schockenhoffnak meggyőződése, hogy Ferenc pápa fellépésével megváltozott a vatikáni központ és a helyi egyházak viszonya. „Ferenc láthatóan nagyobb szabadságot kíván adni a helyi döntéseknek. A kérdés tehát az, hogy a helyi egyházak és a püspökök készek-e felelősen élni ezzel a szabadsággal. Nem egymást kellene lesniük, megbénítva ezzel a reformokat, hanem közösen járhatnák azt az utat, amelyen az egyik püspökség most elindult.”

Arra az újságírói kérdésre, hogy nem várható-e ezúttal is tiltás a Vatikánból – mint húsz éve, amikor a hasonló szellemiségű (Walter Kasper mint társszerző által is támogatott) freiburgi akciót azonnal leállította a Ratzinger vezette Hittani Kongregáció –, a katolikus erkölcstan elismert tudósa így válaszol: „Ellenszélre mindig lehet számítani. Azt is nehéz felbecsülni, hogy a vatikáni kúria meddig támogatja Ferenc pápa kezdeményezéseit. Az ellenszelet azonban tűrni kell, s ha valami teológiailag megalapozott, a lelkipásztori gyakorlatban pedig bevált, akkor a hivatalos lépésre is megérett az idő.” Mindez az egyházi alkalmazásban állók munkajogi helyzetét is közelről érinti, hiszen ha az egyház az elváltakat nem utasítja el többé, akkor a civil alkalmazottai számára feltételként szabott egyházias életvezetés kanyarulatai sem vonhatnak maguk után automatikusan felmondást.

A freiburgi kéznyújtás nemhogy károsítaná vagy felpuhítaná a házasság felbonthatatlanságáról szóló katolikus tanítást – teszi hozzá Schockenhoff –, hanem ellenkezőleg: „az egyház azáltal teheti megközelíthetővé és gyakorolhatóvá a felbonthatatlan házasság eszményét, ha egyúttal megengedi, hogy úgy tekintsünk a kudarcra és a bűnre, mint amelyek nem zárnak ki végérvényesen a közösség életéből. Ha tehát irgalmasságot tanúsít. Ezzel sokakat éppen hogy felbátoríthat a házasságra. Az erkölcsi eszmény és az eszmény konkrét megvalósítása közti feszültség a törésekkel és nehézségekkel is tagolt életvalóságon belül éppúgy hozzátartozik az élethez, mint az erkölcshöz.”

A szóban forgó freiburgi lelkipásztori kiadvány, amely egyebek mellett (a házasságkötési szertartástól jelentősen különböző) mintaszöveget is tartalmaz „az elvált újraházasodottakkal folytatott, új élettervük vállalásához biztatást adó és bizakodásukat megerősítő lelkipásztori beszélgetések” közös imával történő lezárásához, így fogalmaz: „Fokozottan ajánlott annak a lelki döntésnek a tiszteletben tartása és lelkigondozói támogatása, amelynek értelmében a felek sokrétűen részt vesznek az egyház életében, de a szentségek vételéről tudatosan lemondanak. Konkrét helyzetekben, felelősen meghozott lelkiismereti döntés következményeként viszont előállhat az a lehetőség is, hogy – ha megvan hozzá a szükséges hívő viszonyulás – a felek részesüljenek a keresztség, az eucharisztia, a bérmálás, a kiengesztelődés és a betegek kenete szentségében is. Ezáltal a gyülekezet, s így az egész egyház is olyan közösségként válik megtapasztalhatóvá, amelyben lehetséges és létre is jön a megbékülés saját élettörténetünkkel…

A német dokumentum pdf-változata itt tölthető le »

 

  ,

12345

5 csillag az 5-ből. 4 ajánlás alapján

  • A hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.

  • A témához szorosan kapcsolódik az a felmérés, melynek keretében a Vatikán egy kérdőívet küldött szét a Katolikus Egyházon belül minden ország püspöki konferenciája részére annak érdekében, hogy a katolikus hívek véleményét és álláspontját gyűjtsék össze, és amelynek eredményeit a családról szóló 2014-es soron kívüli Szinódus előkészítő dokumentumához kívánják felhasználni. Sajnálatos módon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nem bocsátotta a kérdőívet a magyar katolikus hívek rendelkezésére. Ugyanakkor Ferenc pápa kifejezett és határozott kívánsága volt, hogy ne csak a papság, hanem a világi hívek is kifejthessék véleményüket, ezért a Kaleidoscope blogon publikáltuk és kitölthetővé tettük a kérdőívet. - -

  • .....„az egyház azáltal teheti megközelíthetővé és gyakorolhatóvá a felbonthatatlan házasság eszményét, ha egyúttal megengedi, hogy úgy tekintsünk a kudarcra és a bűnre, mint amelyek nem zárnak ki végérvényesen a közösség életéből. Ha tehát irgalmasságot tanúsít".... Tudtommal eddig sem voltak kizárva az elváltak az egyházi közösségekből, csak az eucharisztia vételéből, ez így csúsztatás. Másrészt: Az egyháznak irgalmasságot kell gyakorolnia azon hűséges és az egyház mellett következetesen kitartó, a házasságot szentségnek tekintő és azt védő, óvó hívei mellett is. Azok mellett a házasok mellett akik éppen az egyház tanítása nyomán rendezték el az életüket és nem a könnyebb "szélesebb" utat választották hanem a jézusi szűk ösvényen jártak. Sőt elsősorban velük kell irgalmat gyakorolnia az egyháznak. - -

  • […] egyik legelismertebb német katolikus teológus, Eberhard Schockenhoff (honlapunkon lásd itt és itt) szenvedélyes futballdrukker. A freiburgi egyetem professzora, aki egyúttal a […] - -Ajánlott cikkek: