Könyvismertetés

„A szerző korunk emberei kezébe ad olvasmányos kötetet, rossz értelemben vett hagiográfia helyett történelmi pragmatizmussal, minden szépítés nélkül mutatva be az alapítót és a születő jezsuita rendet, a konfliktusokkal és a nehézségekkel együtt.”

Loyolai Szent Ignác, legenda és valóság

PIERRE EMONET: Ignace de Loyola, Légende et réalité. („Petite Bibliothèque Jésuite”, 6.). Bruxelles, Éditions Lessius, 2013. 192 l., fve 12,00 EUR.


Címkék: , ,

Loyolai Szent Ignác életéről számtalan munka jelent meg az elmúlt száz esztendőben. Szent Ignác a római katolikus anyaszentegyház nagy szentje volt, a spanyol barokk, az „arany század” kiemelkedő alakja, a Jézus Társasága rendjének alapítója, amelynek 2013-ban az első pápát is köszönhetjük Ferenc néven. Üzen-e még Ignác nekünk, a XXI. században, a posztmodern korban valamit, és hogyan tudunk ehhez az üzenethez hozzáférni? Erre a kérdésre ad meggyőző választ P. Emonet SJ  zsebformátumú könyve. A szerző e feladatra kiválóan alkalmas, a francia-svájci jezsuiták Choisir c. folyóiratának volt évekig szerkesztője, tud korunk olvasójához szólni. Teológiai tanulmányait részben Spanyolországban végezte, így a forrásműveket eredetiben olvashatta, és több alkalommal volt provinciális a svájci rendtartomány élén: a Jézustársaságot belülről ismeri.

A megközelítés történelmi. A szerző huszonegy rövid fejezetben végigvezet Ignác életén, ifjúkorán, beszámol megtéréséről, majd a lelkigyakorlatok születéséről. Következetesen forrásművekből merít, hiteles történelmi adatokat használ fel, lépésről-lépésre mutatja be Ignác belső fejlődését, lelki küzdelmeit, kételyeit. Az idézetek okos válogatásával felcsillan az ignáci életút minden szakaszában érvényesülő Gondviselés, amint a sokszor tévelygő, útkereső „zarándokot” segíti. E folyamat a kiinduló pontja a későbbi nagy hatású Lelkigyakorlatoknak. Itt lelhető fel az ignáci lelkiség egzisztenciális eredete. Ezzel foglalkozik a könyv I−V. fejezete.

A könyv második szakasza (VI−XIII. fejezet) beszámol Ignác mozgalmas életéről, mely során az istenkereső többször is irányt változtat,végül is az iskolapadban köt ki, hogy megszerezze a papi, apostoli tevékenységhez szükséges teológiai tudást. A kiváló forrásismeretekkel szerkesztett műben felbukkannak a szövegben azok a kiemelkedő (később szentté avatott) szereplők, akik majd magját képezik a jezsuita rendnek. Izgalmas olvasmány! A XIV−XIX. fejezetek a rendalapítót mutatjákbe : hogyan teljesedik ki Isten akarata a zavaros kezdet és forrongó keresés után Ignác életében. Itt ismerhetjük a források elemzésével a Lelkigyakorlatokban gyökerező ignáci lekiség lényegét: a Szentháromság teológiáján alapuló Krisztus-központiságot, a „szellemek megkülönböztetésére” támaszkodó választást és döntést, majd az elkötelezettséget az Egyház és vezetője, a mindenkori pápa iránt. A szerző korunk emberei kezébe ad olvasmányos kötetet, rossz értelemben vett hagiográfia helyett történelmi pragmatizmussal, minden szépítés nélkül mutatva be az alapítót és a születő jezsuita rendet, a konfliktusokkal és a nehézségekkel együtt. Ezekben a fejezetekben lesz világossá, mi is igazában a lelkigyakorlatok által sugallt hiteles jezsuita lelkiség, amely a rend mai megújításának lelkiségi alapját is megvilágíthatja. A kis könyv kiváló bevezetés lelkigyakorlatozók számára. Érdemes lenne kiadni magyar nyelven is. (Pécsi László) ,

12345

3 csillag az 5-ből. 1 ajánlás alapján


  • via WordpressA hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.


Ajánlott cikkek: