Hírek

„Európa értékeinek abban kell megmérettetniük, ahogyan a szükséget szenvedő emberekkel bánunk. Az elzárkózás, a határok és korlátozások nem jelentenek megoldást számunkra.”

Nyílt levél Bajorország miniszterelnökének

A bajorországi szerzetesközösségek elöljárói Seehofer menekültpolitikájáról (Bonn/München, 2015. november 11.)


Címkék: , ,

 

 

A bajorországi szerzetesközösségek 45 elöljárója Tours-i Szent Márton emléknapján éles hangon bírálta Horst Seehofer bajor miniszterelnök (CSU) menekültpolitikáját. A nyílt levelet szó szerinti fordításban közöljük.

 

Mélyen tisztelt Seehofer miniszterelnök úr!

 

Az utóbbi hónapokban semmi sem foglalkoztatja hazánkban annyira az embereket, mint a nálunk oltalmat kereső menekültek sokaságának helyzete. Háború, üldöztetés és éhínség elől menekülve érkeznek hozzánk. Azt remélik, itt olyan ország fogadja őket, ahol megbecsülésre lelnek, függetlenül attól, milyen a vallásuk, nemzetiségük, milyen demokratikus politikai nézetet képviselnek, s hogy szegények vagy betegek-e. Minthogy szülőföldjükön semmiféle kilátásuk sincs arra, hogy becsületes munkával ellássák a családjukat, nálunk kívánják munkaerejüket értékesíteni, hogy megkeressék napi betevőjüket.

Mint szerzetesek nemcsak számos menekültet ismerünk és segítünk, hanem annak is szorongató szükségét érezzük, hogy felemeljük szavunkat értük – értük, akiknek a menekülés során átélt traumatikus tapasztalatok és a hazánkban is elharapódzó, nyugtalanító hangulat miatt nincs erejük arra, hogy szót kérjenek.

Mint szerzetesek égető aggodalommal figyeljük, ahogy hazánkban is újra teret hódítanak a jobboldali nacionalista erők és vélekedések a közbeszédben és a nyilvánosság fórumain – a félelem és a fenyegetettség légkörét szítják, a menekültek és más vallású emberek ellen izgatnak, s időközben már tettlegességre ragadtatják magukat.

Mint rendi (fő)elöljárók, akik nemzetközi összetételű közösségek élén állunk, nemcsak azzal vagyunk tisztában, hogy világunk számos országában miféle lehetetlen életkörülmények uralkodnak; hanem szégyenkezve állapítjuk meg azt is, milyen nagymértékben Afrika, Ázsia és a Közel-Kelet lakóinak hátán taposva tettünk szert az itteni bőségre.

Minthogy tudjuk, hogy Önnek, mélyen tisztelt Seehofer miniszterelnök úr, fontos a lakosság véleménye, ma Önhöz intézzük szavainkat – látva, hogy sokan minden erejüket latba vetik, hogy a menekülteket támogassák.

  • Arra kérjük Önt, hogy haladéktalanul határolódjék el a menekülteket gyanúba keverő beszédmódtól. Azon az állásponton vagyunk, hogy a politikai viták és a döntéshozatal során a menekültekben mindenekelőtt embertársainkat kell meglátnunk, akik testvérekként érkeznek hozzánk, és szolidaritásunkra van szükségük.
  • Arra kérjük Önt, hogy feltétlenül határolódjék el a tranzitzónák és a fogadótáborok létesítését célzó intézkedésektől. Azon az állásponton vagyunk, hogy az ún. „biztonságos származási országokból” érkező menekültek menedékkérelmeit is egyénileg kell megvizsgálni, sorsuk iránt jóakaratú figyelmet tanúsítva. Mert csakis az egyéni elbírálás felel meg a német menekültjog alapgondolatának.
  • Arra kérjük Önt, szorgalmazza ama határozat visszavonását, amelynek értelmében a nyugat-balkáni államokat – Boszniát, Szerbiát, Macedóniát, Albániát, Koszovót és Montenegrót – ún. „biztonságos származási országoknak” nyilvánították. Azon az állásponton vagyunk, hogy komolyan kell venni a felsorolt országokban változatlanul fennálló, félelmet keltő és menekülésre kényszerítő korrupciót, önkényuralmat és a kisebbségek elnyomását, s hogy a „biztonságos származási ország” státust föl kell függeszteni mindaddig, amíg az említett országok demokratikus erői a jelenlegi helyzet meghaladásában szembetűnő eredményeket nem érnek el.
  • Arra kérjük Önt, hogy vessen véget a menekültszállókon jellemző – gyakran emberhez méltatlan – állapotoknak, és szüntesse be a menekültek ellenőrzésének némely szállókban bevezetett gyakorlatát. Azon az állásponton vagyunk, hogy a politika és a társadalom minden szintjén – az iskolák, az egyetemek, az iparkamarák stb. területén is – ki kell dolgozni azon szabályokat, amelyek módot adnak a menekülteknek arra, hogy önmaguk és országunk javára mihamarabb részt vállalhassanak egy emberhez méltó jövő építésében.

 

Emberként kötelességünk másokon segíteni. Mint keresztények a megosztás kultúrája mellett szállunk síkra. Mint szerzetesek szolidaritásunkat fejezzük ki a menekültek iránt sokféle kötelezettségvállalás, segélyakció és konkrét kezdeményezés útján. Ezzel mindazon jóakaratú emberek oldalán állunk, akik hazánkban oly bámulatos erőket mozgósítottak a menekültek érdekében. E segítőkészség, ez a szokatlan erőfeszítésektől sem visszarettenő, gyakran önkéntes támogatás véleményünk szerint kincs, amelyet kamatoztatni és amellyel a társadalmat formálni kell.

Ezért azzal a sürgető kéréssel fordulunk Önhöz, mélyen tisztelt Seehofer miniszterelnök úr, hogy bátorítsa társadalmunkban azokat az erőket, amelyeknek a képviselői kötelességüknek tartják a cselekvést, és a mostani helyzetben felismerik annak esélyét, hogy a hátrányt szenvedők iránti szolidaritás és a segítségnyújtás alapzatán fölállíthassuk az emberségesség mércéjét. Ez nemcsak mára lehet irányadó, hanem az elkövetkező generációk számára is. Véleményünk szerint így vethető meg egy békés, szolidáris és a hátrányos helyzetűeket is integráló társadalom fundamentuma.

Mint rendi (fő)elöljárók, akiknek közösségei pedagógiai, pasztorális, ápolói és egyéb munkaterületeken tevékenykednek, tudjuk, hogy Európa értékeinek abban kell megmérettetniük, ahogyan a szükséget szenvedő emberekkel bánunk. Az elzárkózás, a határok és korlátozások nem jelentenek megoldást számunkra. A kreativitás, a jóakarat és az a szellemiség, amely jobban bízik a megosztásban, mint a csupán saját boldogulásunkkal törődő aggodalmaskodásban: ez a jövőbe mutató út, amelyért magunk is fáradozunk.

 

Remélve támogatását, maradunk baráti üdvözlettel:

 

[az aláírók listáját ld. itt]

 

(Forczek Ákos fordítása)

 

  ,

12345

4 csillag az 5-ből. 2 ajánlás alapján

  • A hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.

  • Parancsra, pénzért írni becstelenség! Az Iszlám Dobó István óta változatlan! Háborúra békés válasz az maga a tragédia! Rómában hamarosan lecserélik a keresztet. Történelmi pápák sora tudta a válasz erre helyzetre! A gyöngeség csábít az erőszakra! - -

  • A német püspöki kar felszámolja önmagát, amihez joga van, de nincsen joga az európai kereszténységet is felszámolni! Antal Sándor katolikus teológus Budapest - -Ajánlott cikkek: