Hírek

…itt az ideje, hogy előítéletektől mentes, nyílt párbeszédet folytassunk, amely ismét utat nyit a komoly és termékeny találkozás felé.

Olvasói levél

a pápától


Címkék: , , ,

A „botrány”, amelyet Jézus körül szavai és cselekedetei keltenek, rendkívüli „tekintélyéből” származik – ez a Márk evangéliuma óta használatos kifejezés nehezen adható vissza olaszul. Görög megfelelője az „ekszúszia”, mely szó szerint arra utal, ami „a létből ered”. Nem külső vagy kényszerítő dolog tehát, hanem olyasvalami, ami belülről sugárzik, és ami magától nyűgöz le. (…) Ezt a „tekintélyt” Jézus Istentől kapja, akit bensőségesen „Abbá”-nak nevez, mivel ő adományozza neki az emberek javára. (…)

A modernség századaiban paradox tapasztalatot szereztünk: a keresztény hitet, amelynek emberi újdonságát gyakran a fény jelképe fejezte ki, sokszor úgy jellemezték, mint az értelem fényével szembeszegülő sötét babonát, s ennek következtében elnémult a párbeszéd, amely egyrészt egyház és a keresztény ihletettségű kultúra, másrészt a modern – a  felvilágosodstól áthatott – kultúra között zajlott. Ma itt az ideje – épp ezt az időszakot nyitotta meg a II. vatikáni zsinat –, hogy előítéletektől mentes, nyílt párbeszédet folytassunk, amely ismét utat nyit a komoly és termékeny találkozás felé. (…)

Azt is kérdi tőlem: tévedés vagy bűn-e azt hinni, hogy nincs abszolút igazság. Én a hívőknek sem beszélnék rögtön „abszolút” igazságról – a keresztények számára az igazság Isten irántunk való szeretete Jézus Krisztusban. Az igazság tehát kapcsolat. És mindenki önmagából indul ki, amikor befogadja és kifejezi az igazságot. Ami nem azt jelenti, hogy az igazság változékony vagy szubjektív volna, hanem azt jelenti, hogy mindig útként és életként adódik számunkra. (…)

Tisztelt Scalfari doktor, remélem, hogy rögtönzött, de őszinte válaszomat a közösen bejárandó út egy szakaszának tekinti (…).

Testvéri közelségben
Ferenc

A pápa szeptember 4-i keltezéssel olvasói levelet küldött a római la Repubblica főszerkesztőjének, aki korábban a nemrég megjelent Lumen fidei kezdetű körlevél – az előző és a jelenlegi pápa közös műve – kapcsán a hívő és a laikus gondolkodásmód viszonyához fűzött kérdéseket.
Az írás teljes szövege
az olasz napilap weboldalán » ,

12345

4 csillag az 5-ből. 3 ajánlás alapján

  • A hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.

  • […] múltán szokás értékelni.” Eco kétkedőleg viszonyul ahhoz az olvasói levélhez, amelyet a pápa válaszul írt az olasz La Repubblica főszerkesztője, Eugenio Scalfari cikkére: „Nincs jogom megítélni Ferenc pápát, aki valószínűleg azért írta ezt a levelet, mert […] - -Ajánlott cikkek: