Hírek

“Küng adminisztratív, jogi, illetve formális teológiai lépéseket sürget; Örsy László könyvét olvasva azonban nyilvánvalónak láthatjuk, hogy ezek – bár szükségesek és fontosak – távolról sem elégségesek.”

Megjegyzés Hans Küng felhívásához

Medgyesi György hozzászólása


Címkék: , , , ,

 

Hans Küng felhívása nagy erővel sürgeti a keresztény egyházak – a szöveg összefüggéseiből következtethetően elsősorban a katolikus és lutheránus egyházak – felelős vezetőit, hogy az ökumenikus párbeszédet folytató tudós bizottságok eredményeit váltsák tettekre, és az egyes közösségekben sokfelé már gyakorolt ökumené útjából távolítsák el a még meglévő  akadályokat.

Talán nem véletlen, hogy a Küng-felhívás magyar fordításának a Mérleg honlapján történő megjelenésével szinte egyidejűleg zajlott P. Örsy László SJ Életerős Zsinat c. könyvének bemutatója a budapesti Párbeszéd Házában. (A bemutatóról a Magyar Kurír részletes beszámolót közölt. Örsy László könyvének első fejezetében a II. Vatikáni Zsinat szellemében fogant egyházfelfogását írja le. A fejezet címe „A communio dicsérete: Az Egyház a harmadik évezredben.” A fejezet egyik pontja a „Communio és ökumenizmus” címet viseli. Ezen túl, egy rövidebb fejezetben („Krisztus egyetlen Egyháza felé: van-e jövője az ökumenizmusnak?”) külön is foglalkozik az ökumenizmussal. A könyv hozzáférhető, ezért csak néhány idézettel szeretnénk bemutatni a szerző ökumenizmussal kapcsolatos gondolatait, melyeket biztosan nem árt Hans Küng felhívását olvasva figyelembe vennünk. Küng adminisztratív, jogi, illetve formális teológiai lépéseket sürget; Örsy László könyvét olvasva azonban nyilvánvalónak láthatjuk, hogy ezek – bár szükségesek és fontosak – távolról sem elégségesek.

 

A communióról szóló fejezetből

„A beavatás szentségei (keresztség, bérmálás és Eucharisztia) látható jelei olyan láthatatlan eseményeknek, melyeket csak hívő szem láthat meg. Ezek által nyernek az egyes személyek felvételt „Krisztus testébe”, az ő Lelke által létrehozott testbe. Ezen a szinten nincsenek fölé- és alárendeltek: mindenki Isten népe. Ez a szentek communiója […].”

„A keresztény egyházak és közösségek egységének helyreállítása lényegében tökéletesítése egy már létező communiónak, amely a közös hitvalláson és az azonos keresztségen alapul.

Nincs mindenhol alkalmazható szabály arra, hogyan teljesedhet ki ez az egység; hiszen gyógyulási folyamatról van szó. S a gyógyítás művészete nem egysíkú, legalább annyira új kapcsolatok kiépítését jelenti, mint régi akadályok eltávolítását […]. Az „elszakadt” közösségek tőlünk szakadtak el, nem Krisztustól. Az ő igéjének adták át magukat ezek a közösségek is, az ő szent rítusait kapták meg ők is. Ez a megközelítés megóv attól a tévedéstől, hogy a gyógyítás folyamata csupán a jól szervezett dialógusok által elért közös álláspontokat jelenti. Ezek ugyan nélkülözhetetlenek – de az elméleti megegyezések a közösség egyetértése és folyamatos támogatása nélkül nem képesek egységet létrehozni.”

 

A Krisztus egyetlen Egyháza felé c. fejezetből

„[N]em az a mozgalom célja, hogy megegyezések jöjjenek létre az egyházak között, hanem hogy mindegyik közösség Krisztus egyetlen Egyháza képére alakítsa át magát – amennyire azt fel tudják fogni […]. A párbeszéd az a forma, amellyel a hívő nép tagjai segítik egymást, hogy mélyebben behatoljanak Isten szavába. Ebben kell megtalálni az egységet, itt kell megszüntetni az egyet nem értést […].

Mostanában két használható javaslat született a keresztény egyházak közötti egység tényleges előmozdítására […]. Az egyik a kiüresítés, a kenózis útja, mely a franciaországi Groupe des Dombes javaslata; a másik a tanulás és befogadás útja, amelyet a 2006. januári Durham Colloquium résztvevői ajánlanak. Az egyik szerint mindazzal fel kell hagyni, vagy mindent el kell hagyni, ami az egységet akadályozza. A második teret kér a kegyelem ajándékainak és mások bölcsességének befogadására.”

 

Örsy László víziójában tehát az ökumené áldozatot és munkát, erőfeszítést kíván, sok türelmet és ráhagyatkozást. P. Örsy idézi az Unitatis redintegatiót: a zsinat „tudatában van annak, hogy a keresztényeket Krisztus egy és egyetlen Egyházának egységében összebékítő szent célkitűzés meghaladja az emberi erőket és képességeket.”

 

  ,

12345

3 csillag az 5-ből. 1 ajánlás alapján


  • via WordpressA hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.


Ajánlott cikkek: