Hírek

Milyen értelemben beszélhetünk Európa keresztény gyökereiről? Van-e értelme egyáltalán a „gyökerek” emlegetésének? Vagy érdemesebb a (keresztény) társadalmi szolidaritás cselekvő aspektusára helyezni a hangsúlyt?

A keresztény gyökerekről

WILDMANN János és DEÁK Dániel vitája – galamuscsoport.hu 


Címkék: , , , , , , , ,

„Az európai demokráciával kapcsolatos szakmai vitákban leginkább a következő kérdéseknél kerül elő a zsidó-keresztény háttér.

Wildmann– Az emberi jogok eszméje: az ember Isten képére teremtett volta kölcsönöz számára méltóságot, és ez alapozza meg szabadságát, amelynek mind az egyházi közösséggel, mind pedig a világi uralommal szemben érvényt szerezhet. »Az államjogi szabadságfelfogás bibliai-teológiai eredete egyértelművé teszi, hogy más kultúrák, amelyek nem keresztények vagy legalábbis nem viselik magukon a monoteizmus nyomát, miért nem hozták létre az ember szabadságának fogalmát. Sem Kínában, sem pedig Japánban vagy Indiában nem fejlesztettek ki ilyesféle elképzelést. Ernst Wolf találóan nevezte az emberi jogokat a ’Nyugat vallási termékének’.« Mindez annak ellenére így van, hogy éppen a katolikus egyház volt az, amely ezen eszme kibontakozását évszázadokon át akadályozta, és szószólóit üldözte, ezért aztán a zsidó-keresztény alapokból csírázó szabadságjogok kategoriális megfogalmazása „egy egyházellenes humanizmus kerülőútján került be az alkotmányokba és a törvényhozásba”.  Hasonlóképp áll a dolog a hatalmi ágak megosztásával is, amelyek manapság a demokrácia és a jogállam alapelveit jelentik, gyökerét azonban Szent Ágoston eredendő bűnről szóló tanításában leli: a világi uralkodó ellátja ugyan az Istentől reá rótt hivatást, ám éppen úgy osztozik az eredendő bűnben, mint akárki más. »Óvintézkedéseket kell tenni tehát az uralom elfajulása ellen, oly módon, hogy a hatalommal való visszaélés emberi hajlamát hatékony ellenőrzéssel kell ellensúlyozni.«” (Wildmann János: A keresztény gyökerekről)

deakd„Itt és most a hitünket csak a hozzánk közelállóhoz fűződő viszonyunk ápolásában tudjuk gyakorolni. Az isteni titokhoz is az emberi kapcsolatokon át vezet az út, amelyekben felismerjük Istent. Az isteni titokban való részesülésre irányuló törekvés a keresztények számára nem az önmegismerés, hanem a szolidaritás révén lehetséges. Csak a másik emberben való fel- és megismerés útját járva lehetünk misztikusok, vagyis nem csupán a természetre reflektáló, hanem a mások szenvedéseire tekintettel lévő hívők.” (Deák Dániel: Wildmann János írásához)

Wildmann János írása a galamuscsoport.hu-n itt, Deák Dániel hozzászólása pedig itt olvasható»

  ,

12345

3 csillag az 5-ből. 1 ajánlás alapján


  • via WordpressA hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.


Ajánlott cikkek: