Hírek

Olvasóink figyelmébe

Megjelent a Mérleg 2018-2019. évi dupla száma


A Mérleg legutóbbi nyomtatott kötetéhez hasonlóan Olvasóink ismét dupla számként vehetik kézbe a 2018. és 2019. két év teológiai irodalmából válogatott írásokat tartalmazó füzetünket.

Az együttgondolkodást segítő igényes tájékoztatás folyamatos öröme mellett fennállásának ötvenöt éve során a Mérleg többször került nehéz vagy szomorú helyzetbe, olykor a fenntartás anyagi gondjai, máskor a tragikusan váratlanul távozó munkatársak elvesztése miatt. A nehézségek leküzdésében a többnyire váratlanul felbukkanó támogatók körén kívül a folyóirat mindig számíthatott olvasóinak hűséges érdeklődésére és a periodikát megalakulása óta minden erejével támogató alapító-főszerkesztő-főmunkatársára, Boór Jánosra. János, aki a Mérleg missziójával végzett életművéért kapott rangos elismerések helyett „a felszabadító igazság szolgálatát” jelölte meg élete „legmélyebb” örömforrásaként egy honlapunkon is olvasható beszélgetésben, 2020. június 8-án békésen távozott Teremtőjéhez családja körében, melynek tagjaival az élet „legszebb” örömeit élhette át. A folyóirat munkatársainak és Boór János barátainak nevében Balogh Vilmos Szilárd búcsúzik tőle kötetünk első írásában.

Dupla számunk Tanulmányok rovatában előbb két Jézus életére vonatkozó kutatással foglalkozó cikk olvasható. Franz Alt-nak a Die Zeit-ban megjelent gondolataira Ansgar Wucherpfennig SJ válaszol éles kritikával abban a kérdésben, hogy az arámi nyelv és kultúra képes-e közelebb vezetni Jézus életének pontosabb megismeréséhez az abban elmélyülőket. A Jézus életére vonatkozó témakört részben folytatva a kereszténység Izraellel való kapcsolatáról ír Gánóczy Sándor emeritált dogmatika professzor, aki a bibliai szövegeken kívül elsősorban Judith Butler gondolatainak és a Nostra Aetate megállapításainak segítségével törekszik közelebb kerülni a zsidóság, iszlám és kereszténység békés jövőjének kulcskérdéséhez. Bár a szerzőt nem e szándék vezérelte, a zsidó értelmezők kereszténységről alkotott képeinek rendkívül részletes és szemléletes eszmetörténeti, előremutató bemutatásával Susannah Heschel Zsidók és kereszténység című tanulmánya tekinthető egy a Gánóczy-cikkel megkezdett beszélgetésnek is. Balogh Vilmos Szilárd az egyházi spirituális visszaélések akut problémáját dolgozza fel a Tanulmányok rovat következő írásában a vita lényegét érintő konkrétsággal. Ghislain Lafont bencés a spirituális méltóság és életszentség klerikalizmussal szemben álló értelmezési lehetőségében segíti olvasóit. Egyházon belüli eretnekség című tanulmányában José Luis Narvaja SJ Erich Przywara munkáira alapozva az eretnekségnek arról a sajátos formájáról ír, amely pusztán „hibaként” tekint a kinyilatkoztatott igazság és a hozzárendelt torzulások kapcsolatából eredő eltérésekre. A szerző meggyőzően mutatja meg az e felfogástól való szabadulás teológiai összefüggéseit is. A rovatot Kurt Appel bécsi katolikus teológus írása zárja, melyben a 19. századi Antonio Rosmini-nek az egyházat sújtó „öt csapás”-sal kapcsolatos kritikus gondolatai alapján értékeli az egyház jelenlegi lehetőségeit az evangéliumnak megfelelő életforma megvalósítására. A Ferenc pápa teológiai gondolkodását is számottevően alakító szerző Rosmini „öt rossza” voltaképp összefoglalja a rovat második felének témáit.

A Kritika és program rovatban előbb a Norbert Scholl provokatív kérdésére adható válaszok keresésében segít a szerző Gromon András fordításában: Mire jó még egyáltalán a kereszténység? Deák Dániel Hit és erőszak című írásával folytatja az egyházi megújulást szorgalmazó kérdezést.

A Dokumentum rovatban Ferenc pápa nagy jelentőségű, a kiskorúak védelméről szóló 2019. februári beszédét rögzítettük Matthew J. Ramage a pápa Amoris Laetitia kezdetű, a válásról és újraházasodásról szóló tanítására adott reflexiói mellett.

A Mérleg postájából származó levélválogatást követően Requiescant in pace rovatunkban megemlékezünk Heller Ágnesről, André Haynalról és Vető Miklósról, és az előző számunkhoz képest kissé bővebb életrajzzal emlékezünk Balla Bálintra.

Az előző nyomtatott számban Boór János e szavakkal zárta a Balla Bálint szociológia professzorról szóló megemlékező szavait, akinek halálhíréről röviddel lapzárta előtt értesült: „Hálás köszönettel emlékezünk istenhitére, ökumenikus meggyőződésére és anyagi áldozatvállalására”. Balla Bálint az EPMSZ elnökeként kiváló kapcsolatot ápolt a Pax Romanaval és a Mérleg Egyesülettel. Emlékére örökösei nagylelkű adománnyal támogatták folyóiratunkat, amelyért a Mérleg szerkesztősége nevében hálás köszönetet mondunk.

Köszönjük és továbbra is kérjük a Mérleg barátainak nélkülözhetetlen anyagi támogatását. Bankszámlaszámunk: Mérleg Egyesület, OTP Bank, 11702036-20654766

Megrendelés, előfizetés, postázás:

dr. Breuer Katalin ügyvezető
E-mail: info@merleg-digest.eu | breuer6161@gmail.com

Dr. Deák Dániel, a Mérleg Egyesület elnöke; tel. szám: +36/30-997-8241

12345

3 csillag az 5-ből. 1 ajánlás alapján


  • via WordpressA hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.


Ajánlott cikkek: